Zorgarrangementen

Voor leerlingen die meer aandacht nodig hebben om vaardigheden aan te leren op gedragsgebied, kan Kleurenpalet u ondersteunen in de begeleiding. Leerlingen met afwijkend gedrag kunnen soms veel energie vragen van uw leerkrachten waardoor zij belemmerd worden om les te geven.

Er is begeleiding mogelijk binnen en buiten de klas.

 

Werkwijze:

 

Eerste Kennismaking. Hierin wordt met betreffende leerkracht(en) en Intern begeleider besproken wat de obstakels zijn waar leerlingen, leerkrachten en ouders tegenaan lopen. Indien gewenst kunnen ook de ouders hierbij al aanwezig zijn. Dit is ook mogelijk op een later tijdstip. Daarna volgt er altijd een observatie in de klas. Vervolgens worden er 6 bijeenkomsten met de leerling gepland. Hierin volgen Kindgesprekken waaruit een Kindplan geformeerd wordt. Vervolgens wordt er in en buiten de klas met de leerling aan zijn/haar doelen gewerkt. Na 3 weken wordt er tussentijds kort geëvalueerd en besproken wat goed gaat en aangepast of gecontinueerd kan worden. Daarna volgen er nog 3 bijeenkomsten en volgt de eindevaluatie. Hierin bekijken we of de school en de leerling zelfstandig verder kan of dat verdere begeleiding gewenst is.

 

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang af en toe updates en interessante informatie in je mailbox.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang af en toe updates en interessante informatie in je mailbox.