Prikkelverwerking

Prikkelverwerking

Prikkelverwerking

Verschillende neurowetenschappers zijn het erover eens; Ieder mens doet iets met de prikkels die via de zintuigen in de hersenen terecht komen. Denk aan bekende geuren van koffie of pannenkoeken, geluiden van een naderende auto, de wekker of lichtflitsen enz. Prikkels waar we dagelijks aan worden blootgesteld zijn vaak zo gewoon dat we ze nauwelijks meer bewust opmerken. Ze gaan door een soort filter die registreert of ze van belang zijn of niet. Zo zal de geur van brand altijd alarmeren maar de geur van bijv. wasmiddel na een poosje niet meer bewust opgemerkt worden.

Voor  hoog gevoelige kinderen en kinderen die een storing hebben in het autistisch spectrum is dit een heel ander verhaal. Alle prikkels komen bij deze kinderen ongefilterd binnen en zorgen voor een gevoel van stress. Dit heeft vaak tot gevolg dat een kind feller reageert op bepaalde prikkels of zich juist meer terug trekt. Gespannen raakt of bijvoorbeeld hoofdpijn krijgt of extreem moe wordt.

Buiten dit is het voor iedereen goed om de stress die door prikkels wordt veroorzaakt, te reguleren. Let maar eens op als iemand geconcentreerd naar iets luistert of kijkt. Om andere prikkels buiten te sluiten gaat men bijv. op zijn pen kauwen, op zijn stoel wippen met zijn voet wiebelen of op de tafel tikken.

Het kan ook zijn dat een kind te weinig prikkels binnen krijgt. Het wordt dan ongeconcentreerd en lusteloos. Het heeft even een externe prikkel nodig om weer ‘bij de les’ te komen.

 

Er zijn verschillende manieren om met prikkelverwerking om te gaan zodat de prikkel het gewenste effect krijgt. Denk aan de bekende stressballetjes of gewoon een zonnebril. Er zijn ook oefeningen die je kunt doen om overtollige stress kwijt te raken. Zo helpen diepe druk oefeningen tegen onderprikkeling en overprikkeling. Denk aan even flink tegen een muur/op een tafel duwen, stoeien, trekken aan en stoelzitting terwijl je erop zit enz.

In het boek Wiebelen en friemelen in de klas van Monique Toonsen en Carmen lamp (uitgeverij Pica) staan meer dan 100 strategieën beschreven om met onder- en overprikkeling om te gaan.

Een mooie website over dit onderwerp is https://7zintuigen.nl/7-zintuigen-en-hun-prikkels/