Kenmerken en kwaliteiten

Kenmerken en kwaliteiten

Veel kinderen komen bij de hulpverlening terecht als er sprake is van kenmerken die wijzen op een ontwikkelingsstoornis. Vaak gaat er echter een hele tijd vooraf van wachten op aanvragen van een onderzoek, deelname aan het onderzoek en wachten op uitslagen. Al die tijd gebeurt er weinig met problemen waar ouders en kinderen tegenaan lopen. Het is zeker niet verkeerd om bij vermoedens van een ontwikkelingsstoornis een onderzoek te laten doen. Dit geeft vaak de bevestiging van vermoedens en uitzicht op een toegepaste behandeling. Ook vaak een opluchting in de trant van: zie je wel, er is wel degelijk iets aan de hand. Er is een naam voor en mijn kind is niet de enige. Maar wat doe je in de tussentijd?

Soms wil je je kind niet meteen in een hokje plaatsen. Want een diagnose is nog al wat. Daar kom je ook niet zomaar van af. Maar je ziet wel bepaalde kenmerken die wijzen in de richting van bijv. ADHD, autisme, faalangst, hechtingstoornis, prikkelgevoeligheid of een combinatie van factoren.

Bij Coachingspraktijk het Kleurenpalet is het niet belangrijk  of er al dan niet een diagnose is gesteld. De hindernis is er nu eenmaal die kunnen we niet wegnemen, maar we kunnen we wel wat mee! We gaan aan de slag met de doelen die het kind helpen om de hindernissen te overwinnen, om problemen om te zetten in vaardigheden. Want omgaan met hindernissen kun je leren. Van probleem naar vaardigheid! (Furman, B. (2014) Kids skills)

Zonder meteen in een bepaalde richting te wijzen is het soms is het wel fijn om wat meer informatie over bepaalde kenmerken te vinden.

Meer informatie over kenmerken van ADHD of ADD bijv.:

https://www.allesoverkinderen.nl/

Meer informatie over kenmerken van PDD-NOS bijv.:

https://www.balansdigitaal.nl/

Meer informatie over kenmerken van autisme bijv.:

https://www.allesoverkinderen.nl/

Meer informatie over faalangst bijv.:

https://psychogoed.nl/

Meer over kenmerken van ODD/CD

https://www.jmouders.nl/

Bij Kleurenpalet gaan we er van uit dat je meer bent dan een verzameling problemen. Hoe mooi is het als anderen jou zien als je in je kracht gaat staan en dat jouw kwaliteiten zichtbaar worden!